SERVIS VATROGASNIH APARATA

Detaljnije

PRODAJA ZAŠTITNE I RADNE OPREME (HTZ OPREME)

Detaljnije

PRODAJA VATROGASNIH APARATA I OPREME

Detaljnije

PRODAJA ZAŠTITNE I RADNE OPREME (HTZ OPREME)

Detaljnije

Vatrogasni aparati

Vatrogasni aparati

Vatrogasne aparate ćete danas naći u svakom uredu, postrojenju, skladištu, u nečijim automobilima, na stubištima stambenih zgrada te u ponekom kućanstvu.

 

Dakako da je pametno imati uvijek vatrogasni aparat blizu, no pitanje je kako odrediti koliko nam ih točno treba?

Prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11) vatrogasni aparat je aparat koji sadrži sredstvo za gašenje požara koje se pod tlakom izbacuje iz spremnika aparata. Postoje daljnje definicije vatrogasnih aparata poput što je vatrogasni aparat s bočicom, vatrogasni aparat pod stalnim tlakom, što je i bočica, sredstvo za gašenje, definicija servisera, kada se smatra da je vatrogasni aparat stavljen u uporabu (to je od datuma prve kupovine od strane korisnika) te što je to specifično požarno opterećenje.

Dakle, izbor vrste i potrebnog broja vatrogasnih aparata ovisi o požaru koji može nastati, ovisi o površini požarnog sektora i o specifičnom požarnom opterećenju. Ovo specifično požarno opterećenje pojam je koji će se još par puta spomenuti ovdje pa da i njega razjasnimo. Taj pojam predstavlja prosječnu količinu topline koja se može osloboditi iz zapaljenog materijala koji se nalazi u tom prostoru (požarnom sektoru) po jedinici površine. Dakle, arhiva u kojoj se čuva velika količina papira nema isto specifično požarno opterećenje kao i skladište vode za piće.

Dakle, potreban broj vatrogasnih aparata se određuje prema već spomenutom specifičnom požarnom opterećenju i površini požarnog sektora. Kod toga se određuje potreban broj jediničnih vatrogasnih aparata. Pravilnikom je propisano što je to jedinični vatrogasni aparat: prah 9 kg, plin (zamjena za halone) 6 kg; pjena 9 litara, voda 9 litara i u posebnim uvjetima CO2 5 kg. To vrijedi u većini slučajeva. Postoje neke iznimke, također spomenute u Pravilniku, za prostore do 20 m2 i požarne sektore s visokim specifičnim požarnim opterećenjem.

Održavanje vatrogasnih aparata vrši se redovnim pregledom te periodičnim servisom.

Redovni pregled čine vlasnici aparata, dakle Vi, barem jednom u tri mjeseca. Kod redovnog pregleda potrebno je obratiti pažnju o položaju i dostupnosti vatrogasnog aparata, stanju u kojem se aparat nalazi, njegovoj kompletnosti, stanju plombe na vatrogasnom aparatu te o tome je potrebno voditi evidenciju. U evidenciju možete unijeti tip vatrogasnog aparata i njegov tvornički broj, serijski broj evidencijske naljepnice, inventarni broj, datum pregleda i datum servisa, naziv servisera, opaske uočene tijekom pregleda i potpis osobe zadužene za nadzor zaštite od požara u Vašoj tvrki koja potvrđuje ispravnost. Uočene nedostatke potrebno je otkloniti odmah.

Periodični pregled služi za utvrđivanje ispravnosti aparata te zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova. Potrebno ga je obaviti najmanje jednom godišnje, a obavlja ga ovlašteni serviser vatrogasnih aparata.

Kod postavljanja vatrogasnih aparata važno je napomenuti njegovu dostupnost. Znači ne smije biti blokiran namještajem ili nečim sličnim, uvijek mora biti moguć pristup aparatu te njegov položaj mora biti jasno naznačen naljepnicom koja se nalazi na zidu. Ako se montira na zid to ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara. Naljepnica mora biti sukladna normi.

Sve novosti


Izrada i održavanje Finder d.o.o. © sva prava pridržana